w , , ,

Specjalny program ubezpieczeniowy dla hodowców

Szanowni Państwo, Hodowcy,  

Uprzejmie informujemy, że uzgodniliśmy z PZU SA program ubezpieczeniowy dla hodowców kurcząt rzeźnych współpracujących z naszą Federacją (i Zrzeszeniami Federacji). Tym samym wypełniliśmy zapowiedź z ostatniego Walnego Zebrania w dniu 13.09.2021 r.  

Program obejmuje ryzyka: 

1) salmonellozy  

oraz dodatkowo dwa inne istotne ryzyka: 

2) szkody powstałe w wyniku przerwy w dopływie prądu (w tym niewłączenia się agregatu prądotwórczego z powodu jego uszkodzenia przez zdarzenia losowe); 

3) szkody powstałe wskutek awarii urządzeń wentylacji mechanicznej lub grzewczych zamontowanych w obiekcie fermowej hodowli drobiu. 

Składka jest niezależna od szkodowości i wynosi: 1,289% sumy ubezpieczenia/rok. 

Przykład wyliczenia składki dla 25 000 szt. kurcząt i wartości 12,04 zł/szt. (2,8 kg*4,30 zł):

301.000 zł *1,289% = 3.879,79 zł/rok

Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załącznikach, w szczególności dokumencie „Program Ubezpieczeniowy Federacji_Salmonelloza_PZU”. 

Program jest już dostępny i można przystępować do ubezpieczenia – w tym celu należy kontaktować się z przedstawicielem PZU: Przemysławem Żurkiem (tel. 606 682 914, adres @: pzurek@agentpzu.pl). W załączeniu przesyłam też formularz wniosku o ubezpieczenie, OWU, kartę produktu.  

Co istotne, wniosek należy złożyć przed wstawem kurcząt (ubezpieczenie salmonellozy nie będzie obejmować kurcząt już wstawionych).  

Porównanie z ofertą na rynku 

Szukaliśmy odpowiedniego ubezpieczenia dot. salmonelli. Po porównaniu z ofertą dostępną na rynku stwierdzamy, że: 

 1. indywidualnie nie ma możliwości uzyskania tego ubezpieczenia w tak niskiej cenie (oferta indywidualna będzie nawet 3-4 krotnie droższa); 
 2. podobne programy są dostępne u firm paszowych, np. DeHeus lub Piast, ale to wiąże się z koniecznością zakupów produktów tych firm nawet przez rok; 
 3. w przypadku programu Piast (jest on tożsamy z programem, jaki ma PZZHiPD); ubezpieczycielem jest Wiener, stawka składki jest niższa, bo wynosi 1,0%, ale za to nie ma w nim tych 2 dodatkowych ryzyk (związanych z przerwami w dopływie prądu i awariami wentylacji/ogrzewania); 
 4. w przypadku programu DeHeus – faktycznie jest on tańszy od naszego a co do treści warunków – tożsamy z naszym; stawka składki tam wynosi 1,074%, a to dlatego, że DeHeus –mając na względzie pozyskanie/utrzymanie klientów – zobowiązał się do dokonania dopłaty w przypadku większej niż przewidywana szkodowości. 

Informujemy również, że pracujemy nad zapewnieniem innych programów ubezpieczeń, w tym dot. salmonellozy w stadach kur towarowych. 

Porównanie standardowego (dostępnego) z programem z rozliczaniem za szkodowość 

 1. Program standardowy (już dostępny) 
 • składka jest niezależna od szkodowości i wynosi: 1,289 %; 
 • w programie standardowym stroną umowy ubezpieczenia jest hodowca, on płaci składkę bezpośrednio i całość załatwiana jest przez PZU/agenta PZU. 

 1. Program z rozliczaniem za szkodowość (dostępność jeszcze w fazie uzgodnień z PZU) 
 • Opłata początkowa wynosi 1,3962%, ale po roku następuje rozliczenie i jeżeli szkodowość nie przekroczy ok. 50% składki to następuje zwrot 30% (chodzi o szkodowości całej grupy ubezpieczonej w ramach Programu a nie poszczególnych hodowców); 
 • Dodatkowo opłata za obsługę ubezpieczenia – do ustalenia (np. 500 zł); 
 • Ostatecznie koszt ubezpieczenia wynosić będzie 1,0740% + opłata za obsługę przy niskiej szkodowości albo 1,3962% +opłata za obłsugę  przy wysokiej szkodowości (w ramach grupy); 
 • stroną umowy ubezpieczenia-ubezpieczającym będzie Federacja/Zrzeszenie i to organizacja jest płatnikiem składki, hodowca jest ubezpieczonym i uiszcza opłatę zw. z ubezpieczeniem na rzecz Federacji/Zrzeszenia; dodatkowo umowa hodowcy z Federacją/Zrzeszeniem, stąd bardziej skomplikowany proces. 

W przypadku pytań dot. Programu lub zainteresowania przystąpieniem – prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Przemysławem Żurkiem (tel. 606 682 914, adres @: pzurek@agentpzu.pl). 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zaproszenie na ważne spotkanie hodowców z Pomorza z ubojniami