w , , ,

Bezpieczna Ferma w telewizji TVP Bydgoszcz

Kolejny raz mieliśmy okazję zaprezentować szerszej publiczności nasz sztandarowy program Bezpieczna Ferma. Tym razem ekipa telewizyjnych Wiadomości Rolniczych odwiedziła nas na fermie, na której sprawdzamy możliwość zastosowania naszych innowacyjnych rozwiązań na niedużych stadach drobiu. Upowszechnianie jest jednym z podstawowych celów projektu. Gwarantuje to lider projektu Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Efekty stosowanych dodatków przedstawił dr inż. Mirosław Banaszak z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Poprawa dobrostanu, ograniczenie choroby kurzych łapek oraz lepsza wchłanialność paszy, to tylko kilka z efektów, potwierdzonych pozytywnymi wynikami doświadczeniami. Profesor dr hab. inż. Szymon Różański podkreślił korzystny wpływ stosowanych dodatków na obornik. Zastosowanie kopalin sprawia, że pomiot przestaje być odpadem. W efekcie wzbogacenia minerałami staje się pożądanym nawozem, polepszającym retencję wody i minimalizującym efekt eutrofizacji środowiska. Jesteśmy przekonani, że wkrótce potwierdzą to wyniki większych badań w jednym z kolejnych projektów realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Bydgoscy naukowcy testują innowacyjną ściółkę dla drobiu. Minerały dodawane do słomy mają polepszyć jakość mięsa, poprawić komfort życia zwierząt, a także zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Badania prowadzone są w ramach projektu „Bezpieczna ferma”. Łączy on naukowców, producentów, doradców i rolników.

Dodatek to zmielona skała glinokrzemianów. Taki proszek trafia do ściółki. Dzięki temu jest ona bardziej sucha, skuteczniej pochłania zapachy i co równie ważne, poprawia dobrostan drobiu. Zyskują zwierzęta, zyskują też i konsumenci.

– Możemy zagwarantować mniej wad stóp u kurcząt, a także lepsze i bezpieczniejsze warunki dla kurcząt, dzięki czemu produkt finalny, czyli mięso, tuszki lub materiał wykorzystywany do dalszego przetwórstwa jest lepszej jakości – zapewnia dr inż. Mirosław Banaszak z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z UTP w Bydgoszczy.

Wysoka jakość mięsa pomaga również zachować silną pozycję na rynku drobiarskim. Polska jest jednym z większych producentów kurcząt rzeźnych na świecie. By rozwijać się, potrzeba innowacji, także tych, które sprzyjają środowisku naturalnemu. Na to też zwracają uwagę uczestnicy projektu bezpieczna ferma.

-Z tej ściółki powstaje produkt, który nie jest odpadem, który może być materiałem , który po odpowiednim przerobieniu i aplikacji doglebowej może nam bardzo zmienić właściwości glebowe, może powiększyć retencję wodną gleby – wyjaśnia prof. Szymon Różański z Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt z UTP w Bydgoszczy.

Projekt „Bezpieczna ferma” realizuje konsorcjum, które łączy między innymi naukowców, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego i samych gospodarzy. Dodatek do ściółki i pasz będzie testowany przez najbliższe dwa lata. Wcześniej był już prowadzony projekt pilotażowy. Pieniądze na prowadzenie badań pochodzą z programu rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację projektu przeznaczono prawie trzy mln zł.

 

Więcej na stronie TVP BYDGOSZCZ

https://katowice.tvp.pl/44749011/wiadomosci-rolnicze

 

Poprzednie relacje

https://vod.tvp.pl/video/to-sie-oplaca,11092018,38603217

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/magazyn-rolniczy/wideo/20092018-1240/38759295

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dyrektywa Rady 2007/43/WE w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa z dnia 28 czerwca 2007 r.

Ważne! Płyta do składowania obornika bez pozwolenia na budowę z dopłatą tylko do 12 marca.