w , , ,

Projekt Bezpieczna Ferma zajmuje drugie miejsce w Polsce!

W dniach 1-2 października w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w ramach „Partnerstwo dla rozwoju III”, na którym pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oficjalnie potwierdzili przyznanie programowi Bezpieczna Ferma dofinansowania. Nasz program został zakwalifikowany na drugim miejscu w kraju i znalazł się wśród szczęśliwych dwudziestu z dziewięćdziesięciu złożonych wniosków. O przyznaniu refundacji zadecydowała INNOWACYJNOŚĆ POMYSŁU, gdyż wiele wniosków osiągnęło, a nawet znacznie przekroczyło minimalną ilość punktów, ale nie spełniło kryterium innowacyjności.

Komunikat Prezesa ARiMR z 30 września 2019 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 30 czerwca – 31 lipca 2017 r.  nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI w ramach działania 16” Współpraca”  PROW 2014-2020 publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627).

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. w województwie mazowieckim-otwórz

  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. w pozostałych województwach-otwórz

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

TVP o Bezpiecznej Fermie i działaniu Współpraca

Zaproszenie na seminarium – eksport innowacyjnych produktów.