Holding utworzony ze spółek spożywczych – tak mówi minister Jurgiel

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa pociągnęła za sobą konsekwencje w postaci uwolnienia spółek spod kurateli tego ministerstwa. Nie oznacza to oczywiście totalnej wolności dla spółek. Przejdą one pod zarząd i kontrolę odpowiednich ministerstw. I tak spółki spożywcze trafią pod skrzydła ministerstwa rolnictwa. Minister Jurgiel chcę ze spółek spożywczych utworzyć holding. Tutaj więcej na ten temat. Holding zarządzany w ten sposób, aby produkować zgodnie z zapotrzebowaniem rynku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zawsze mówiłem i mówię, że każdy produkt rolny należy produkować pod potrzeby rynku wewnętrznego i zewnętrznego o ile jest zapotrzebowanie po cenach opłacalnych. Mamy opłacanych urzędników państwowych nie po to, żeby dobrze zarabiali nic nie robiąc, ale po to, żeby badali rynek ustawiając produkcję roślinną i zwierzęcą. A rolnik ma dobrze uprawiać ziemię, zarabiając na utrzymanie rodziny i normalnie korzystać z życia jak każdy inny obywatel.

Roman Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: