w , ,

Rozmowa z Januszem Wojciechowskim, głównym ekspertem ds. drobiu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Dziobanie się kur? Słaby apetyt? Utrata piór? Ekspert doradza

Rozmowa z Januszem Wojciechowskim, głównym ekspertem ds. drobiu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

– Nie zawsze chów przydomowy na wolnym wybiegu umożliwia zachowanie pełnego dobrostanu ptaków np. zbyt niskie temperatury w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada zbyt krótki dzień świetlny i kury się nie niosą, a paszy idzie zbyt dużo – podkreśla Janusz Wojciechowski z KPODR Minikowo.


Co jest przyczyną utraty piór przez kury? Jak im pomóc?

Kury tracą pióra, kiedy są w naturalnym przepierzaniu. Każda kura, pod koniec okresu nieśności, przechodzi w stan spoczynku produkcyjnego. Przerwa w nieśności jaj przez 6 – 8 tygodni w sposób naturalny jest regulowana hormonami tarczycy T -3 i D 4. Uwzględnić należy również gospodarkę aminokwasami. Kury powinny otrzymywać aminokwasy siarkowe, które to są odpowiedzialne za wzrost piór.

Jak dbać o otoczenie kur, aby zapobiec ich chorobom o różnym podłożu?

Należy regulować  środowisko poprzez dopasowanie parametrów środowiska do komfortu fizjologicznego i produkcyjności niosek. Regulacja polega na utrzymaniu optymalnej temperatury środowiska 19 – 21 oC, wilgotności względnej powietrza 55 – 60 %, programu świetlnego 15 – 16 godzin światła, intensywności oświetlenia 4 W/ m2 kurnika, optymalizacji żywienia 16 – 17 % białka ogólnego / 1kg paszy treściwej i optymalnej wymiany powietrza. Poza tym należy prowadzić bieżące programy profilaktyczne – szczepienia ochronne, odrobaczanie, monitoring stada-obserwacje stad. Zabiegi te powodują, że kury przebywają w komforcie bytowym i produkcyjnym. Przy spełnieniu tych warunków mogą znosić duże liczby jaj bez nadmiernego obciążenia organizmu. Bardzo często w chowie przydomowym na wolnym wybiegu wszystkie te warunki są bardzo trudne do spełnienia, dlatego kury z takiego chowu znoszą znacznie mniej jaj (poniżej 200 szt./rocznie).

Dlaczego niektóre kury się nie niosą?

Kury, które otrzymują ubogie pożywienie wystarczające jedynie na pokrycie potrzeb bytowych, a nie produkcyjnych, z reguły nie znoszą jaj np. kiedy jest zbyt zimno. Jeśli jest mało światła nie dochodzi do owulacji, a tym samym – do produkcji jaj.

Czy faktycznie komfort życia ptactwa przekłada się na jakość mięsa, jaj?

Komfort wyrażamy obecnym przepisami dobrostanu (obsada ptaków na jednostkę powierzchni, wyposażenie klatek oraz zapewnienie optymalnych warunków środowiska) sprawiają iż jakość surowców drobiarskich – jaj i mięsa jest najwyższej jakości. Na wszystkich fermach w Polsce respektuje się obowiązującą unijną dyrektywę dobrostanu. Nie zawsze chów przydomowy na wolnym wybiegu umożliwia zachowanie pełnego dobrostanu ptaków np. zbyt niskie temperatury w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada zbyt krótki dzień świetlny i kury się nie niosą, a paszy idzie zbyt dużo.

Co ze słabym apetytem u drobiu. Jakie są jego przyczny? Jak temu zapobiegać?

Przyczyną może być zła jakość mieszanek paszowych i niedostatecznie zbilansowane żywienie. Ma to najczęściej miejsce przy żywieniu tradycyjnym samymi mieszankami zbóż. Zapobiegając niedoborom składników pokarmowych należy stosować mieszanki pełnoporcjowe zbilansowane o dodatki mineralne i o podwyższonej zawartości białka. Istotnym będzie również optymalny stosunek energetyczno – białkowy w zadawanej paszy w zależności od wieku kur, pochodzenia kur i stanu fizjologicznego ptaków np. okres przygotowania do nieśności.

Przyczyny i zapobieganie dziobania się ptaków?

Pterofagia (wydziobywanie piór) jest niebezpiecznym nawykowym schorzeniem, które może prowadzić do kanibalizmu. Przyczynami powstawania pterofagii najczęściej jest nadmierna obsada w kurniku (liczba kur na 1 m2 powierzchni podłogi) lub niedobory witaminowo-mineralne w żywieniu. Najlepszym sposobem zapobiegania pterofagii jest zmniejszenie natężenia światła w kurniku, zmniejszenie obsady, wyłapywanie ptaków agresorów oraz monitorowanie bilansu mieszanek paszowych pod względem makro i mikro elementów, a także witamin. Dobrą czynnością zapobiegawczą jest dodatkowe podawanie związków mineralnych w postaci gotowej mieszanki mineralnej dla drobiu, kredy pastewnej i zwiru w proporcji objętościowej 1 : 2 : 4.

W warunkach chowu wielkotowarowego, dobrym zabiegiem profilaktycznym zapobiegającym pterofagii jest kurtyzowanie górnej części dzioba w wieku pisklęcym. Jest to zgodne z unijną dyrektywą dobrostanu. W Zakładach Wylęgu Drobiu zabieg ten dokonuje się bezbolesną metodą laserową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015r.

POLL: Do You Have A Favorite TV Show? Take Our Poll