RYNEK KONSUMENTA

Relacja ze spotkania zarządu K-PZHDiPJ

W piątek 23 listopada 2012 r. w Mierzynku miało miejsce spotkanie Zarządu KPZHDiPJ. Podczas spotkania Prezes Zarządu Roman Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu od 7 maja do 23 listopada 2012 roku. Poruszone zostały również bieżące kwestie i wydarzenia związane z branżą drobiarską.

Sprawozdanie Prezes Zarządu rozpoczął od przedstawienia problemów poruszanych w pismach do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podczas 23 spotkań z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej:

  1. dopuszczenie do skarmiania mączek mięsno-kostnych lub dopłata za padłe sztuki, jak funkcjonuje to w przypadku zwierząt kopytnych,
  2. możliwości uzyskania korzystnych warunków ubezpieczenia produkcji drobiarskiej, w sytuacji gdy firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczania kurników,
  3. przyjęcie KFHDiPJ do Rady Gospodarki Żywnościowej,
  4. przeprowadzenie przez właściwe agendy rządowe pełnej analizy wielkości produkcji drobiarskiej i dopasowanie jej wysokości do potrzeb rynku (z uwzględnieniem importu i eksportu),
  5. pozyskanie środków na finansowanie działalności KFHDiPJ z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, który składa się ze środków pochodzących z obowiązkowych składek hodowców,
  6. dążenie do większej integracji hodowców drobiu we wszystkich województwach,
  7. wprowadzenie obowiązkowej kontraktacji z zapisem o cenie minimalnej, ustalanej proporcjonalnie do kosztów produkcji, co zagwarantuje hodowcom opłacalność prowadzonej działalności gospodarczej,
  8. zmniejszenie eksportu zbóż, który pozostając w tym kształcie, w niedalekiej przyszłości spowoduje deficyt zbóż na polskim rynku i zmusi rodzimych odbiorców do importowania zbóż po wyższej cenie, co jeszcze bardziej zwiększy i tak już wysokie koszty produkcji,
  9. umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych przez gospodarstwa na rynek lokalny, bez dodatkowych obciążeń podatkowych i ograniczeń ilościowych,
  10. zmiany podatkowe w rolnictwie.

Następnie została poruszona sprawa organizacji wyjazdu studyjnego przedstawicieli KPFHDiPJ do równorzędnego związku funkcjonującego w  Republice Federalnej Niemiec – kraju prekursorskiego w zakładaniu związków drobiarskich w Europie. Tego typu wizyta umożliwi nawiązanie kontaktu z niemieckimi hodowcami oraz wymianę doświadczeń na temat prowadzonej działalności. Ponieważ w całej wspólnocie obowiązują jednolite przepisy, wszystkich hodowców w UE dotykają podobne problemy, a wspólne działania mogą przynieść lepsze efekty, niż pojedyncze inicjatywy.

Celem Zarządu Zrzeszenia jest organizacja wyjazdów i przeprowadzenie rozmów z wszystkimi związkami 27 krajów członkowskich UE. Aby zrealizować to założenie, Zarząd podjął już rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego, wnioskując o fundusze oraz wsparcie w organizacji wyjazdów.

Kolejnym punktem posiedzenia była relacja Prezesa Zarządu z konferencji: „Rośliny strączkowe i motylkowe – cenny element obecnej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej”, która odbyła się w Prusimiu (woj. wielkopolskie) w dniach 5-6.10.2012 r. Konferencja była poświęcona możliwościom zastąpienia soi w żywieniu zwierząt hodowlanych, w tym również drobiu. Sprawozdanie oraz materiały z konferencji są dostępne do pobrania na stronie internetowej KPZHDiPJ: www.hodowcydrobiu-lubicz.cba.pl.

Ostatnim tematem przedstawionym przez Prezesa Wiśniewskiego była promocja wyrobów z gęsi owsianej podczas „Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny” w Przysieku pod Toruniem, w dniach 10-11 listopada 2012 r. Podczas imprezy odbył się kiermasz produktów z gęsiny, warsztaty, pokazy i prelekcje poświęcone polskim tradycjom kulinarnym. Festiwal odbył się w ramach akcji „Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina” organizowanej od 2009 r. pod patronatem Marszałka Województwa we współpracy z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym – Kołuda Wielka.

Prezesa Zrzeszenia zauważył, że idea promocji zdrowej żywności, a szczególnie drobiu jest słusznym działaniem. Należy jednak zastanowić się czy środki przekazywane na promocję gęsiny są proporcjonalne do zapotrzebowania na nią, tym bardziej że mięso gęsi jest stosunkowo drogie dla przeciętnego konsumenta. Porównując do tego niskie nakłady na promocję dużo popularniejszego i tańszego mięsa z kurczaka, widać tu wyraźny brak równowagi.

W związku z tym Prezes Zrzeszenia zwrócił uwagę organizatorów przedsięwzięcia na ten problem i zaznaczył, że środki z FPMD, którymi dysponuje KRD,  przeznaczane na promocję gęsiny, powinny być rozdzielane w porozumieniu z KFHDiPJ, jako organizacją reprezentującą podmioty generujące te środki.

Na zakończenie, wszyscy obecni na spotkaniu omówili kandydatury do jubileuszowej – dziesiątej edycji konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” w kategorii produkcja zwierzęca. Poprzez plebiscyt promowany jest nie tylko rolnik i jego osiągnięcia, ale również instytucje nominujące do nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 12 stycznia 2013 r. na gali w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button