Uchwała nr 6/2010

Uchwała Zrzeszenia w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej

Uchwała nr 6/2010

Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

z dnia 17.02.2010r.

w sprawie  wysokości wpisowego i składki członkowskiej

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów  Jaj

postanowiło, że wpisowe za każdego członka Zrzeszenia wyniesie 100 zł  jednorazowo,

a składka roczna 150 zł od 1000 m2 powierzchni kurnika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Exit mobile version