ORGANIZACJE DROBIARSKIE

Jak powstało Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie?

Z inicjatywą utworzenia regionalnego zrzeszenia hodowców drobiu wystąpiła grupa hodowców, którzy z niepokojem obserwowali coraz trudniejszą sytuację związaną z wchodzeniem w życie rozporządzeń i ustaw utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prowadzenie produkcji drobiarskiej. Grupa Producentów z Lubicza, przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego (KSOW) zorganizowała w dniu 12.10.2009 r. w Przysieku zebranie szkoleniowe, na którym wystąpiono z propozycją powołania regionalnego związku. Zebrani wówczas hodowcy poparli inicjatywę. Wybrany został komitet założycielski, który zajął się przygotowaniem dokumentacji do rejestracji nowej organizacji w Sądzie. W dniu 25.01.2010 roku Sąd zarejestrował organizację pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i wpisał do rejestru KRS pod nr 0000346079. W dniu 17.02.2010 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Zrzeszenia, na którym wybrano zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Podjęto również uchwałę o wysokości składek członkowskich.

Główne zadania Zrzeszenia to:

  • przedstawianie administracji rządowej różnych szczebli postulatów dotyczących drobiarstwa,
  • opiniowanie opracowywanych rozporządzeń i ustaw związanych z drobiarstwem,
  • udział w spotkaniach organizowanych na szczeblu rządowym dotyczących rolnictwa, a w szczególności drobiarstwa,
  • prowadzenie szkoleń dla hodowców.

Szczegółowy zakres działania i sposoby realizacji zawarte są w statucie Zrzeszenia. Do chwili obecnej – z 247 ferm istniejących w województwie, 83 hodowców różnych kierunków produkcji drobiarskiej podpisało deklaracje członkowskie.

Zapraszamy do aktywnej współpracy również tych hodowców, którzy do tej pory nie zdecydowali się na wspólne działania.

Ustawy i rozporządzenia, które już obowiązują (dobrostan, programy zwalczania salmonelli) jak i te, które wejdą niebawem w życie pozwolą zrzeszonym producentom czuć się bezpieczniej w grupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button