Ważne! Płyta do składowania obornika bez pozwolenia na budowę z dopłatą tylko do 12 marca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 12 marca mija termin składania wniosku na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczaniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych? w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej

Korespondencja z Ministerstwem Rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Szanowny Panie Ministrze, zaniepokojeni jesteśmy sytuacją skupową żywca drobiowego. Ceny skupu brojlera kurzego wahają się od 3,40zł/kg do 3,80zł/kg na umowy kontraktacyjne. Koszt wyprodukowania 1kg/żywca przy obecnych cenach zbóż, wahają się od 4,20

Więcej