W dniu 22 czerwca 2018 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się spotkanie w sprawie określenia możliwości finansowania programu Bezpieczna Ferma. Pan Bomberski, broker innowacji SIR, przedstawił założenia działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ustalono, że w ramach tego projektu zostanie powołana grupa operacyjna składająca się z trzech filarów: Zrzeszenia Producentów, UTP oraz przedsiębiorców. Powołane konsorcjum zajmie się jednym problemem: likwidacją odoru na fermach drobiu. Maksymalna wysokość finansowania w tym przypadku może sięgać nawet 5 mln. zł.

Wstępną pozytywną opinię wyrazili również przedstawiciele nauki. W ich ocenie program Bezpieczna Ferma wpisuje się w politykę rolnictwa i jest zgodny z kierunkiem jego rozwoju.

Ponieważ wnioski o dofinansowanie można składać do końca wrześnie bieżącego roku ustalono, że zasadne będzie wykonanie pilotażowych badań skuteczności proponowanych rozwiązań antyodorowych. Zrzeszenie wskaże i udostępnie kurnik do testów, przedsiębiorcy udostępnią minerały, natomiast UTP przygotuje ofertę na badania.

Kolejne spotkanie robocze planowane jest w najbliższych dwóch tygodniach.

Uczestnicy: Roman Wiśniewski i Marek Figas (Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj), Maciej Bujnik (Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj), pracownicy naukowi Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP Bydgoszczy dr inż. Mirosław Banaszak oraz dr inż. Anna Zmudzińska-Pietrzak, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentowali dyr ds. rozwoju doradztwa Lidia Lewandowska oraz broker innowacji SIR Aleksander Bomberski, Daniel Olszewski autor programu Bezpieczna Ferma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: