Grypa ptaków jest zjawiskiem zbyt złożonym i nieprzewidywalnym, aby można było stosować jakiekolwiek porównania oraz wyciągać wiarygodne wnioski na podstawie zdarzeń przeszłych. Niemniej, podobieństwa w rozwoju sytuacji w innych krajach, które walkę z wirusem mają za sobą  skłaniają do poszukiwania analogii i budowania na ich podstawie scenariuszy rozwoju sytuacji w Polsce. Opracowanie przygotowane przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz analizuje sytuację drobiarstwa w Stanach Zjednoczonych, które z grypą ptaków walczyło w latach 2014-2015 i próbuje na podstawie rozwoju sytuacji w USA prognozować prawdopodobny rozwój sytuacji ekonomicznej polskiego drobiarstwa. Cały artykuł tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: